KATEDRA TEORII KULTURY I RELIGII
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Batorego 39 L, 87-100 Toruń


Katedra Teorii Kultury i Religii jest jednostką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wchodzącą w skład Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. W katedrze prowadzone są badania nad teoretycznymi problemami kultury, wybranymi zagadnieniami współczesnej kultury oraz filozofią religii, współczesnymi przemianami zjawisk religijnych i związkami polityki i religii.
uczelnia uczelnia uczelnia