Aktualności

10.10.2012

Książka prof. Marka Szulakiewicza Czas i to, co ludzkie. Szkice z chronozofii i kultury została nominowana do prestiżowej Nagrody im. Jana Długosza.
"Konkurs o Nagrodę im. Jan Długosza to niezależna inicjatywa kulturalna, organizowana corocznie od 1998 r., towarzysząca Targom Książki w Krakowie. Bezpośrednim celem Konkursu jest wybór dzieła o wybitnych wartościach poznawczo-naukowych z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki. Konkurs zgodnie z założeniem organizatorów ma promować publikacje poważne i wartościowe, które z racji swojego charakteru mają niewielkie szanse, aby stać się bestsellerami w rozumieniu marketingowym, wnoszą jednak istotny wkład w rozwój polskiej nauki i kultury" (więcej tutaj).


22.09.2012

18 września odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Bartosza Wypycha Idee polityczności w świecie ponowoczesnym. Jean Baudrillard i Bruno Latour. Promotorem pracy był prof. Marek Szulakiewicz, recenzentem wewnętrznym dr hab. Jacek Bartyzel (UMK), a recenzentem zewnętrznym prof. Bogdan Szlachta (UJ).


12.09.2011

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ukałzała się w tych dniach książka prof. Marka Szulakiewicza Czas i to, co ludzkie. Studia z chronozofii i kultury.
"Świat anonsuje swoje istnienie czasowo. Dlatego kryzys doświadczania czasu jest też kryzysem istnienia. Tracąc czasowe koordynaty nie jesteśmy w stanie zrozumieć, że bytowanie jest zawsze byciem-już-w i byciem-już-z, zaś „moja historia" nie jest tylko „moja", lecz należy ona do całego istnienia, które wypełnia się przez wczoraj, dzisiaj i jutro. Czas uniemożliwia upadek w Ja i wyrasta z „bycia-z". Jest jakąś siłą przeciwdziałającą samotności i zafałszowaniu istnienia. Bez czasu łatwo stajemy się więźniami tego, co „tu" i zaczynamy sądzić, że jedynie „bycie tu i tak" wyznacza całe nasze bytowanie. Ten, kto jest wrażliwy na czas, ma jakąś niezdolność do życia tylko w „tu i tak" i uznania, że wszystko obraca się wokół niego. Paradoksalnie, dopiero czas wskazuje, że nie jesteśmy wcale przypadkowym i tymczasowym istnieniem, lecz jesteśmy zawsze z kimś, w czymś i dla kogoś. Czas chroni nas przed tym, byśmy sami siebie nie uznali za boga. Dlatego zabiegać i troszczyć się o czas jest naszym zadaniem, od którego nie należy się zbyt łatwo uwalniać."


10.VI.2010

Miło nam poinformować, że właśnie ukazał się tom pokonferencyjny Granice i ograniczenia. O doświadczeniu granic i ich przekraczaniu pod redakcją prof. Marka Szulakiewicza.
uczelnia uczelnia uczelnia