Działalność dydaktyczna

Problematyka badawcza powiązana jest z zadaniami dydaktycznymi na kierunku politologia, stosunki międzynarodowe i dziennikarstwo. Pracownicy katedry prowadzą działalność dydaktyczną w zakresie określonym programami studiów. Działalność ta obejmuje szczególnie:

  1. Prowadzenie konwersatoriów, wykładów kursowych, seminariów magisterskich i licencjackich z zakresu historii filozofii, filozofii kultury, kultury politycznej, retoryki, religioznawstwa, etyki w mediach.
  2. Prowadzenie wykładów monograficznych.
uczelnia uczelnia uczelnia