Działalność naukowa Katedry

Obszar badawczy katedry wyznaczają szeroko pojęte problemy współczesnej kultury i religii, analizowane z perspektywy filozofii i nauk politycznych. Podstawowe kierunki działalności naukowej obejmują szczególnie badania nad kulturą, analizę współczesnych nurtów filozofii i teorii kultury, kulturowy kontekst dialogu międzyreligijnego i związków religii z działaniami politycznymi.

uczelnia uczelnia uczelnia