Działalność naukowo-organizacyjna

  1. Współpraca z polskimi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi.
  2. Udział w polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.
  3. Organizowanie konferencji naukowych.
  4. Upowszechnianie rezultatów badań przez wydawanie publikacji naukowych.
uczelnia uczelnia uczelnia