Problematyka badawcza realizowana w Katedrze

  • Filozofia i polityka.
  • Idea polityczności.
  • Religijny, filozoficzny i polityczny wymiar dialogu w kulturze współczesnej.
  • Filozoficzne teorie religii i teorie rozumienia religii.
  • Metafizyka i polityka.
  • Granice i graniczność w kulturze współczesnej.
  • Polityka i problem winy.
  • Posstrukturalistyczne teorie władzy.
  • Relacje religii i polityki w Japonii.
uczelnia uczelnia uczelnia